CONDICIONS GENERALS D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'accés al lloc web https://tavernadensile.cat implica sense reserves l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament.

La Taverna d'en Sile SCP amb domicili a C/Hospital 10, 08776 Sant pere de Riudebitlles amb CIF J66439837, (Empreses) registres que corresponguin _________ ostenta la propietat d'aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament per a l'ús del lloc web https://tavernadensile.cat per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals s'exposen a l'USUARI a la pàgina principal del web (zona inferior) i es donarà accés a aquestes cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet.

L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions.

La utilització del lloc web https://tavernadensile.cat no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitja utilitzar determinats serveis, on caldrà que es registri cobrint un formulari i aquesta subscripció es regirà per les condicions específiques en cada cas. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

Expressament es prohibeix els següents:

Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes o a tercers.

Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa.
Els responsables del lloc web https://tavernadensile.cat podran interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecten un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents Condicions Generals.

CONTINGUTS.
Els continguts incorporats han estat elaborats i inclosos utilitzant fonts internes i externes de tal manera que únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. Queda reservat el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents.

DRETS D'AUTOR I MARCA
Tots els continguts que es recullen (excepte les fotografies amb llicència Creative Commons) es troben protegits pels drets d'autor i la seva còpia en qualsevol forma està prohibida sense autorització. Per a l'elaboració de continguts, al web s'utilitzen fonts externes en determinades ocasions i també s'estableixen links a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

SOBRE L'ÚS DE CONTINGUTS
La Taverna d'en Silè SCP no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al web i / o en l'ús de les informacions contingudes en la mateixa i no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en https://tavernadensile.cat o dels programes que incorpora. Fem tot el possible per assegurar que tota la informació continguda en aquest lloc web sigui correcta i actualitzada. No obstant això, a causa de la naturalesa del contingut no sempre podem estar segurs que les publicacions són correctes i poden contenir errors. Si troba un error contacteu amb nosaltres tan aviat com sigui possible per poder corregir-ho.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'objecte del qual és garantir i protegir, en el que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, s'informa als usuaris que s'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa a la normativa vigent.

Drets de cancel·lació i modificació de dades: Les dades proporcionades seran incorporades a un fitxer i seran utilitzades amb la finalitat de gestionar la participació en la Plataforma, esdeveniments organitzats, sol·licitar serveis i realitzar activitats relacionades. L'usuari que facilita les seves dades de contacte accepta rebre correu postal o electrònic amb informació relativa a les qüestions tècniques i a les funcions i activitats desenvolupades. Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en aquest fitxer pot exercir-los sol·licitant-ho a La Taverna d'en Silè SCP amb domicili a C/ Hospital 10, 08776 Sant Pere de Riudebitlles. Si ho desitja pot exercir en l'adreça indicada, per correu postal o per correu electrònic a info@tavernadensile.cat, els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició indicant el seu nom, cognoms i adreça, en els termes que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Els responsables del lloc web podran modificar, sense previ avís, la informació continguda, així com la seva configuració i presentació.

La Taverna d'en Silè SCP es compromet a no remetre comunicacions comercials acord a què es disposa a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el nostre control i aquesta web no és responsable ni de la informació continguda en plataformes de tercers ni dels efectes que poguessin derivar d'aquesta informació. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals es pugui accedir des de https://tavernadensile.cat

Cessió de dades: No existeix cap cessió de dades a tercers aliens a https://tavernadensile.cat. L'usuari, mitjançant l'adhesió a les presents condicions generals, presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre La Taverna d'en Silè SCP i l'usuari.

La Taverna d'en Silè SCP assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures de seguretat a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes es derivin: bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible detectar-lo o impedir-lo tot adoptant-se les mesures necessàries segons l'estat de la tecnologia actual, o bé d'una falta de diligència de l'usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus i dades personals.

Utilització de cookies: L'usuari accepta i coneix que els anunciants d'aquest lloc, i el mateix lloc, poden incloure i llegir cookies en el seu navegador, així com utilitzar web Beacons per obtenir informació. L'usuari podrà esborrar lliurement els cookies després de la navegació pel lloc, i els inclosos pels anunciants a les seves pàgines segons les seves respectives polítiques de privacitat i ús. La Taverna d'en Silè SCP utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús del lloc web que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima i per permetre el funcionament d'alguns serveis. Les cookies que utilitza són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l'usuari ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l'usuari pugui tenir en els seus dispositius. La identitat de l'usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització de l'usuari quan vol tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que l'usuari insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si l'usuari desitja que no s'instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-ho sense que es produeixi cap alteració o modificació en l'ús del lloc web. L'usuari pel sol fet de llegir, visualitzar o navegar en el lloc, accepta aquestes condicions. De no acceptar-l'usuari ha d'abandonar el lloc, sense fer ús d'ell i el seu contingut, i sense accedir a pàgines internes. És possible accedir a Informació sobre la Política de cookies en els següents enllaços:

Política de cookies
https://tavernadensile.cat/politica-de-cookies/

Més Informació sobre les galetes
https://tavernadensile.cat/mes-informacio-sobre-les-cookies/

Veracitat de les dades: L'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la rectificació de les mateixes si fos necessari. Des https://tavernadensile.cat es posen a disposició de l'usuari tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació de les seves dades. Es permet realitzar aquesta modificació des de l'àrea privada i segura que té l'usuari i a la qual accedeix mitjançant les claus obtingudes amb les inscripcions .; d'aquí que l'usuari hagi de ser especialment diligent en la guàrdia i custòdia de les seves claus. L'usuari manifesta que quan no introdueix les seves dades personals sinó els d'un tercer està autoritzat per aquest per a la seva introducció.

Spamming o enviament de correus no sol·licitats: La Taverna d'en Silè SCP és absolutament contrari a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes. Únicament s'envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s'hagin registrat com a usuaris i, per tant, acceptat les presents Condicions Generals i la seva política de protecció de dades per a l'enviament d'aquesta informació o, si s'escau a aquelles persones que, previ contacte telefònic hagin autoritzat l'enviament d'aquests correus.

Encarregat del tractament: La Taverna d'en Silè SCP actuarà com a encarregat del tractament en relació amb les possibles dades personals de què l'usuari sigui responsable i estiguin allotjats en el lloc web i sempre que la web sigui la ubicació principal del fitxer i així es faça constar expressament, adoptant en el tractament d'aquestes dades totes les mesures de seguretat, organitzatives i tècniques exigides per l'article 9 de la Llei de Protecció de dades i legislació que la desenvolupa.

VARIS:

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribunals de Vilafranca del Penedès, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.